FORMATOR:

Asis.med.gen.lic. MUREȘAN RODICA MARIA

Acest curs se adresează tuturor asistentilor medicali care lucrează în sistemul medical.
Infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM) constituie unul dintre cele mai importante aspecte din medicina instituțională și ambulatorie contemporană. IAAM sunt considerate un indicator de calitate al activităților medicale, dar în același timp pot fi o fatalitate a acestor activități. Informațiile teoretice și reglementările – formarea profesională de bază, legislația, ghidurile de bună practică – se pot concretiza prin supravegherea, prevenirea și controlul eficient al IAAM dacă personalul medico-sanitar are deopotrivă deprinderile practice necesare, dar și conștiința civică și profesională de a respecta legea și obligațiilor profesionale. Este extrem de important ca prevenirea și limitarea IAAM să fie preocuparea constructivă comună a conducerilor unităților medicale, a echipelor instituționale de prevenire și control a IAAM, precum și a organizațiilor profesionale – cu responsabilități în controlul și supravegherea exercitării profesiilor din sistemul sanitar.
În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) curăţare – etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici, care se efectuează în unităţile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii optime de securitate;
b) dezinfecţie – procedura de distrugere a majorităţii microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici;
c) produsele biocide utilizate în domeniul medical pentru dezinfecţie (tip de produs 1 şi 2) sunt produse care conţin substanţe active definite în Regulamentul UE nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide şi plasate pe piaţă conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;
d) dispozitivele medicale utilizate în procedura de dezinfecţie sunt reprezentate de accesorii specifice utilizate în acest scop. Acestea fac parte din clasa IIa şi IIb şi sunt plasate pe piaţă în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 372/2015 privind înregistrarea dispozitivelor medicale.
e) dezinfecţie de nivel înalt – procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor şi a majorităţii sporilor bacterieni; această formă de dezinfecţie se poate aplica şi dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, şi care nu suportă autoclavarea;
f) dezinfecţie de nivel intermediar (mediu) – procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor bacterieni;

g) dezinfecţie de nivel scăzut – procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majorităţii bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor neanvelopate şi a mucegaiurilor;
h) antiseptic – produsul biocid care fie inhibă dezvoltarea, fie distruge microorganismele la nivelul tegumentelor/mucoaselor intacte pentru prevenirea sau limitarea infecţiilor.
i) biofilm – un strat subţire de microorganisme care aderă puternic la suprafeţe organice sau anorganice şi care este foarte rezistent la un unele substanţe biocide;
j) sterilizare – operaţiunea prin care sunt distruse toate microorganismele, inclusiv sporii bacterieni, de pe obiectele contaminate, rezultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate.

Pentru a putea vizualiza acest curs în intregime, trebuie sa fi autentificat și apoi să alegi să te înscrii la acest curs.

Intră în cont
Categorii: CursuriOAMR Salaj