FORMATOR:

Asis.med.gen.lic. MUREȘAN RODICA MARIA

Acest curs se adresează tuturor asistentilor medicali care lucrează în sistemul medical.
Infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM) constituie unul dintre cele mai importante aspecte din medicina instituțională și ambulatorie contemporană. IAAM sunt considerate un indicator de calitate al activităților medicale, dar în același timp pot fi o fatalitate a acestor activități. Informațiile teoretice și reglementările – formarea profesională de bază, legislația, ghidurile de bună practică – se pot concretiza prin supravegherea, prevenirea și controlul eficient al IAAM dacă personalul medico-sanitar are deopotrivă deprinderile practice necesare, dar și conștiința civică și profesională de a respecta legea și obligațiilor profesionale. Este extrem de important ca prevenirea și limitarea IAAM să fie preocuparea constructivă comună a conducerilor unităților medicale, a echipelor instituționale de prevenire și control a IAAM, precum și a organizațiilor profesionale – cu responsabilități în controlul și supravegherea exercitării profesiilor din sistemul sanitar.
Managementul deseurilor reglementează modul în care se realizează:
– colectarea separată pe categorii,
– ambalarea,
– stocarea temporară, – transportul,
– tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale,
acordând o atenţie deosebită deşeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate

-colectarea deşeurilor medicale reprezintă orice activitate de strângere a deşeurilor, incluzând separarea deşeurilor pe categorii, la sursă, şi stocarea temporară a deşeurilor în scopul transportării acestora la o instalaţie de tratare sau de eliminare a deşeurilor
-colectarea separată a deşeurilor medicale înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;
-decontaminarea termică reprezintă operaţiunea care se bazează pe acţiunea căldurii umede sau uscate pentru îndepărtarea prin reducere a microorganismelor (patogene sau saprofite) conţinute în deşeurile medicale periculoase la temperaturi scăzute
-deşeurile anatomo-patologice sunt fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat. Aceste deşeuri sunt considerate infecţioase;
-deşeurile chimice şi farmaceutice sunt substanţe chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate şi reziduurile de substanţe chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene;
-deşeurile infecţioase sunt deşeurile care prezintă proprietăţi periculoase, substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii“; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri periculoase
-deşeurile înţepătoare-tăietoare sunt obiecte ascuţite care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri infecţioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanţe periculoase
-deşeurile medicale nepericuloase sunt deşeurile a căror compoziţie şi ale căror proprietăţi nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

Pentru a putea vizualiza acest curs în intregime, trebuie sa fi autentificat și apoi să alegi să te înscrii la acest curs.

Intră în cont
Categorii: CursuriOAMR Salaj